Blog


Príručka kupujúceho o napájacích zdrojoch s LED osvetlením

 

Príručka kupujúceho o napájacích zdrojoch s LED osvetlením

Keďže osvetlenie LED sa stáva čoraz obľúbenejším v architektonickom osvetlení, osvetlení úloh, lekárske osvetlenie (hlavne na použitie v chirurgických divadlách), prepravu, zábavu a dokonca osvetlenie domácnosti. Tento článok má byť komplexným návodom na ich užitočnosť, aké výhody má LED led ziarovky osvetlenie nad inými typmi osvetlenia a ako vybrať vhodný zdroj energie pre LED svetlá.

led dioda

Po prvé, čo je LED svetlo? Svetlo vyžarujúca dióda (LED) je elektronický svetelný zdroj. LED diódy sú založené na polovodičovej dióde. Keď je dióda dopredu skreslená (zapnuté), elektróny sú schopné rekombinovať s otvormi a energia sa uvoľňuje vo forme svetla. Tento efekt sa nazýva elektroluminiscencia a farba svetla je určená energetickou medzerou polovodiča.

LED diódy prinášajú veľa výhod oproti tradičným svetelným zdrojom, vrátane nižšej spotreby energie, dlhšej životnosti, lepšej robustnosti, menšej veľkosti (umožňujúce ľahké osadenie LED na doskách s plošnými spojmi) a rýchlejšie prepínanie (LED sa rozsvietia veľmi rýchlo. dosiahnutie plného jasu v mikrosekundách a LED používané v komunikačných zariadeniach môžu mať ešte rýchlejšiu odozvu.). Preto je ich úžitková hodnota veľmi vysoká. Možno najväčšou výhodou všetkého je to, že ako farba svetla závisí od konkrétnej premennej (tj energetická medzera polovodiča), LED diódy môžu vyžarovať svetlo zamýšľanej farby bez použitia farebných filtrov, ktoré vyžadujú tradičné metódy osvetlenia.

Existujú ďalšie výhody LED, medzi nimi aj efektívnosť LED. LED diódy produkujú viac svetla na watt než žiarovky a žeraviaca energia je minimálna, pretože LED vyžarujú veľmi málo tepla vo forme infračerveného žiarenia, ktoré môže spôsobiť poškodenie citlivých predmetov alebo textílií. Zbytočná energia je rozptýlená ako teplo cez základňu LED. Ďalej, keď sa svetlo vyžaruje z pevného materiálu, v LED svetlách je väčšia schopnosť absorbovať náraz. LED diódy navyše neobsahujú ortuť, na rozdiel od väčšiny žiariviek.

LED diódy sú však v súčasnosti drahšie, na počiatočnom základe kapitálových nákladov, ako väčšina bežných svetelných technológií a sú veľmi citlivé na teplotu a napätie. LED diódy sa musia dodávať s napätím nad prahovou hodnotou a prúdom pod hodnotou. To môže zahŕňať sériové rezistory alebo prúdovo regulované napájacie zdroje a správna funkcia napájania je základným faktorom pri vytváraní maximálnej užitočnosti a dlhovekosti systémov. Ak príliš veľa prúdu preteká cez polovodičový materiál tvoriaci diódy, LED zhasne! Napájacie zdroje LED musia okrem iného dodávať univerzálny AC vstup, ktorý umožňuje plnú škálu aplikácií, skrat, preťaženie, ochranu proti nadmernému napätiu, vstavanú funkciu stmievania, ktorá umožňuje nastaviť úroveň svetla tak, aby vytvorila rôzne efekty.

Samozrejme, bezpečnosť zdroja LED je samozrejmosťou, aby sa predišlo prehriatiu, ochladzovanie by malo prebiehať a najefektívnejšia forma je konvekcia voľného vzduchu. A napájací zdroj musí byť plne vybavený izolovaným (najlepšie) plastovým obalom, ktorý je odolný voči vonkajším vplyvom, ako je voda, aby bol chránený pred škodlivými účinkami vody a prachu.

Ak plánujete projekt osvetlenia LED, pre váš dom, záhradu alebo dokonca aj kanceláriu alebo obchod, dôkladný prieskum na túto tému môže byť vašim najlepším východiskovým bodom. A keďže LED diódy sú veľmi citlivé, uistite sa, že používate vhodné a kvalitné napájanie. Hovorte miestnemu elektronickému inžinierovi alebo známymu predajcovi LED led pásiky svetiel a napájacích zdrojov pre viac informácií. K dispozícii je aj široká škála on-line výrobcov LED a LED napájacích zdrojov. Ich oficiálne webové stránky ponúkajú vysoko kvalitné informácie a špecifikácie na prispôsobenie riešenia vašich požiadaviek na osvetlenie.