Blog


Příručka kupujícího o napájecích zdrojích s LED osvětlením

 

Příručka kupujícího o napájecích zdrojích s LED osvětlením

Jelikož osvětlení LED se stává stále oblíbenějším v architektonickém osvětlení, osvětlení úkolů, lékařské osvětlení (zejména pro použití v chirurgických divadlech), přepravu, zábavu a dokonce osvětlení domácnosti. Tento článek má být komplexním návodem na jejich užitečnost, jaké výhody má LED osvětlení nad jinými typy osvětlení a jak vybrat vhodný zdroj energie pro LED světla.

Za prvé, co je LED světlo? Světlo vyzařující dioda (LED) je elektronický světelný zdroj. LED diody jsou založeny na polovodičové diodě. Když je dioda dopředu zkreslená (zapnuto), elektrony jsou schopné rekombinovat s otvory a energie se uvolňuje ve formě světla. Tento efekt se nazývá elektroluminiscence a barva světla je určena energetickou mezerou polovodiče.

inter-led.sk

LED diody přinášejí mnoho výhod oproti tradičním světelným zdrojem, včetně nižší spotřeby energie, delší životnosti, lepší robustnosti, menší velikosti (umožňující snadné osazení LED na deskách s plošnými spoji) a rychlejší přepínání (LED se rozsvítí velmi rychle. Dosažení plného jasu v mikrosekundách a LED používané v komunikačních zařízeních mohou mít ještě rychlejší odezvu.). Proto je jejich užitná hodnota velmi vysoká. Možná největší výhodou všeho je to, že jako barva světla závisí na konkrétní proměnné (tj energetická mezera polovodiče), LED diody mohou vyzařovat světlo zamýšlené barvy bez použití barevných filtrů, které vyžadují tradiční metody osvětlení.

Existují další výhody LED, mezi nimi i efektivnost LED. LED diody produkují více světla na watt než žárovky a žhavicí energie je minimální, protože LED vyzařují velmi málo tepla ve formě infračerveného záření, které může způsobit poškození citlivých předmětů nebo textilií. Zbytečná energie je rozptýlena jako teplo přes základnu LED. Dále, když se světlo vyzařuje z pevného materiálu, v LED světlech je větší schopnost absorbovat náraz. LED diody navíc neobsahují rtuť, na rozdíl od většiny zářivek.

LED diody jsou však v současnosti dražší, na počátečním základě kapitálových nákladů, jako většina běžných světelných technologií a jsou velmi citlivé na teplotu a napětí. LED diody se musí dodávat s napětím nad prahovou hodnotou a proudem pod hodnotou. To může zahrnovat sériové rezistory nebo proudově regulované napájecí zdroje a správná funkce napájení je základním faktorem při vytváření maximální užitečnosti a dlouhověkosti systémů. Pokud příliš mnoho proudu protéká přes polovodičový materiál tvořící diody, LED zhasne! Napájecí zdroje LED musí mj dodávat univerzální AC vstup, který umožňuje plnou škálu aplikací, zkrat, přetížení, ochranu proti nadměrnému napětí, vestavěnou funkci stmívání, která umožňuje nastavit úroveň světla tak, aby vytvořila různé efekty.

Samozřejmě, bezpečnost zdroje LED je samozřejmostí, aby se předešlo přehřátí, ochlazování by mělo probíhat a nejefektivnější forma je konvekce volného vzduchu. A napájecí zdroj musí být plně vybaven izolovaným (nejlépe) plastovým obalem, který je odolný vůči vnějším vlivům, jako je voda, aby byl chráněn před škodlivými účinky vody a prachu.

led pásky

Pokud plánujete projekt osvětlení LED, pro váš dům, zahradu nebo dokonce i kancelář nebo obchod, důkladný průzkum na toto téma může být vaším nejlepším výchozím bodem. A protože LED diody jsou velmi citlivé, ujistěte se, že používáte vhodné a kvalitní napájení. Mluvte místnímu elektronickému inženýrovi nebo Znamya prodejci LED světel a napájecích zdrojů pro více informací. K dispozici je také široká škála on-line výrobců LED a LED napájecích zdrojů. Jejich oficiální webové stránky nabízejí vysoce kvalitní informace a specifikace pro přizpůsobení řešení vašich požadavků na osvětlení.